Lịch sử của chúng tôi

Lịch sử của chúng tôi

2005

Trung tâm R&D thành lập năm 2005

2009

Nhà sản xuất thành lập và bắt đầu sản xuất năm 2009

2011

R&D nhiều hệ thống lưu trữ và pin nguồn, bắt đầu tiếp thị toàn cầu vào năm 2011

2013

Ra mắt pin Mover cho Caravan và RV với thương hiệu riêng vào năm 2013

2014

Tập trung vào các thị trường cung cấp điện dự phòng truyền thông toàn cầu kể từ năm 2014

2019

Mở ra thị trường quan trọng mới về hệ thống pin di động vào năm 2019

2020

Tiếp tục phát triển