Tham quan nhà máy

Tham quan nhà máy

factory (2)

Tiếp nhận

factory (1)

Khu vực cấm

factory (7)

Khu vực nghỉ ngơi đọc sách

factory (6)

Khu vực văn phòng

factory (3)

Phòng họp

Visting-Access

Truy cập Truy cập

Entrance

Cổng vào

PACK

Đóng gói

Baking

Nướng bánh

Sub-Capacity

Phân loại dung lượng

Stacking-(21)

Xếp chồng

Laser-Welding

Hàn laser

Rolling

Lăn

Die-Cutting

Cắt chết